Witte eenden - White Ducks
Witte eenden - White Ducks
Wilde eenden - Mallards - Anas platyrhynchos
Wilde eenden - Mallards - Anas platyrhynchos
Pijlstaart - Northern Pintail - Anas acuta
Pijlstaart - Northern Pintail - Anas acuta
Kuifeend (man) - Tufted Duck (male) - Aythya fuligula
Kuifeend (man) - Tufted Duck (male) - Aythya fuligula
Koppeltje Kuifeenden - Couple Tufted Ducks - Aythya fuligula
Koppeltje Kuifeenden - Couple Tufted Ducks - Aythya fuligula
Koppeltje Tafeleenden - Couple Common Pochards - Aythya ferina
Koppeltje Tafeleenden - Couple Common Pochards - Aythya ferina
Koppeltje Krakeenden - Couple Gadwalls - Anas strepera
Koppeltje Krakeenden - Couple Gadwalls - Anas strepera
Wilde eenden - Mallards - Anas platyrhynchos
Wilde eenden - Mallards - Anas platyrhynchos
Witte Eend - White Duck
Witte Eend - White Duck
Smienten - Eurasian Wigeons - Anas penelope
Smienten - Eurasian Wigeons - Anas penelope
Koppeltje Smienten - Couple Eurasian Wigeons - Anas penelope
Koppeltje Smienten - Couple Eurasian Wigeons - Anas penelope
Bergeend (man) - Common Shelduck (male) - Tadorna tadorna
Bergeend (man) - Common Shelduck (male) - Tadorna tadorna
Pijlstaart - Northern Pintail - Anas acuta
Pijlstaart - Northern Pintail - Anas acuta
Smient (man) - Eurasian Wigeon (male) - Anas penelope
Smient (man) - Eurasian Wigeon (male) - Anas penelope
Kuifeend (vrouwtje) - Tufted Duck (female) - Aythya fuligula
Kuifeend (vrouwtje) - Tufted Duck (female) - Aythya fuligula
Kuifeend - Tufted Duck - Aythya fuligula
Kuifeend - Tufted Duck - Aythya fuligula
Tafeleend - Common Pochard - Aythya ferina
Tafeleend - Common Pochard - Aythya ferina
Slobeend - Northern Shoveler - Anas clypeata
Slobeend - Northern Shoveler - Anas clypeata
Koppeltje Kuifeenden - Couple Tufted Ducks - Aythya fuligula
Koppeltje Kuifeenden - Couple Tufted Ducks - Aythya fuligula
Koppeltje bergeenden - Couple  Common Shelducks - Tadorna tadorna
Koppeltje bergeenden - Couple Common Shelducks - Tadorna tadorna
Wintertalingen - Common Teals - Anas crecca
Wintertalingen - Common Teals - Anas crecca
Krakeend (vrouwtje) - Gadwall (female) - Anas strepera
Krakeend (vrouwtje) - Gadwall (female) - Anas strepera
Bergeend (man) - Common Shelduck (male) - Tadorna tadorna
Bergeend (man) - Common Shelduck (male) - Tadorna tadorna
Tafeleend - Common Pochard - Aythya ferina
Tafeleend - Common Pochard - Aythya ferina
 Slobeenden - Northern Shovelers - Anas clypeata
Slobeenden - Northern Shovelers - Anas clypeata
Kuifeenden - Tufted Ducks - Aythya fuligula
Kuifeenden - Tufted Ducks - Aythya fuligula
Bergeend (man) - Common Shelduck (male) - Tadorna tadorna
Bergeend (man) - Common Shelduck (male) - Tadorna tadorna
Koppeltje Wilde eenden - Couple Mallards - Anas platyrhynchos
Koppeltje Wilde eenden - Couple Mallards - Anas platyrhynchos
Koppeltje Kuifeenden - Couple Tufted Ducks - Aythya fuligula
Koppeltje Kuifeenden - Couple Tufted Ducks - Aythya fuligula
Koppeltje Slobeenden - Couple shovelers - Anas clypeata
Koppeltje Slobeenden - Couple shovelers - Anas clypeata
Poetsende slobeend - Cleaning shoveler - Anas clypeata
Poetsende slobeend - Cleaning shoveler - Anas clypeata
Wilde eend - Mallard - Anas platyrhynchos
Wilde eend - Mallard - Anas platyrhynchos
Koppeltje Krakeenden - Couple Gadwalls - Anas strepera
Koppeltje Krakeenden - Couple Gadwalls - Anas strepera
Koppeltje Wilde eenden - Couple Mallards - Anas platyrhynchos
Koppeltje Wilde eenden - Couple Mallards - Anas platyrhynchos
Wilde eend - Mallard - Anas platyrhynchos
Wilde eend - Mallard - Anas platyrhynchos
Wilde eenden - Mallards - Anas platyrhynchos
Wilde eenden - Mallards - Anas platyrhynchos
Wintertaling - Common Teal - Anas crecca
Wintertaling - Common Teal - Anas crecca
Wilde eenden - Mallards - Anas platyrhynchos
Wilde eenden - Mallards - Anas platyrhynchos

You may also like

Back to Top