Apostelen - Apostles
Apostelen - Apostles
Calvarie - Calvary
Calvarie - Calvary
De Besnijdenis van Jezus - The circumcision of Jesus
De Besnijdenis van Jezus - The circumcision of Jesus
Processievaandel - Procession Banner
Processievaandel - Procession Banner
Eucharistie met Isabella van Portugal - Eucharist with Isabella of Portugal
Eucharistie met Isabella van Portugal - Eucharist with Isabella of Portugal
Glasraam in de Sint-Katharinakerk door Jan Willemen - Stained glass window at St. Katharina Church by Jan Willemen
Glasraam in de Sint-Katharinakerk door Jan Willemen - Stained glass window at St. Katharina Church by Jan Willemen
Groep onder de predikstoel - Group under the pulpit
Groep onder de predikstoel - Group under the pulpit
Heilig Hart van Jezus - Sacred Heart of Jesus
Heilig Hart van Jezus - Sacred Heart of Jesus
Heiligen - Saints
Heiligen - Saints
Wees Betrouwd
Wees Betrouwd
Groep onder de predikstoel - Group under the pulpit
Groep onder de predikstoel - Group under the pulpit
Vaandel kom H.Geest - Banner come holy spirit
Vaandel kom H.Geest - Banner come holy spirit
Heilig Hart - Sacred Heart
Heilig Hart - Sacred Heart
Heiligen - Saints
Heiligen - Saints
Heiligen - Saints
Heiligen - Saints
Het Laatst Avondmaal - The last supper
Het Laatst Avondmaal - The last supper
Het Lam Gods - The Lamb of God
Het Lam Gods - The Lamb of God
Het Mariaraam door Jan Willemen - The Maria window by Jan Willemen
Het Mariaraam door Jan Willemen - The Maria window by Jan Willemen
Het sacrament van het Priesterschap met Keizer Karel V - The sacrament of the priesthood with Charles V, Holy Roman Emperor
Het sacrament van het Priesterschap met Keizer Karel V - The sacrament of the priesthood with Charles V, Holy Roman Emperor
Jezus en Heiligen - Jesus and Saints
Jezus en Heiligen - Jesus and Saints
Keizer Karel V - Charles V, Holy Roman Emperor
Keizer Karel V - Charles V, Holy Roman Emperor
Kruisbeeld - Crucifix
Kruisbeeld - Crucifix
Maria en Jozef met kind Jezus(SWOLFS, J.) - Maria and Joseph with child Jesus(SWOLFS,J.)
Maria en Jozef met kind Jezus(SWOLFS, J.) - Maria and Joseph with child Jesus(SWOLFS,J.)
Sacrament van de Biecht en Calvarie,en Sacrament van de Eucharistie - Sacrament of confession and Calvary, and Sacrament of the Eucharist
Sacrament van de Biecht en Calvarie,en Sacrament van de Eucharistie - Sacrament of confession and Calvary, and Sacrament of the Eucharist
Vaandel Onbevlekte ontvangenis - Banner immaculate conception
Vaandel Onbevlekte ontvangenis - Banner immaculate conception

You may also like

Back to Top